جست و جو مقالات

دسته بندی

شناسايي موانع موجود دراستقرار نظام مشاركت كاركنان مطالعه موردي (نيروگاه هاي گازي استان خراسان)

تخصصي بودن فعاليتهاي نيروگاهي و اهميت توليد برق در كشور... read more

Post

چرخش منافع شركت هاي توزيع از ظرفيت سازي به بهينه سازي و كاهش تلفات پساز ورود به بازاربرق

با اجراي قانون استقلال شركتهاي توزيـع از آبـان 1386 و الزام ورود اين شركتهـا […]

read more

Post

تعيين تعرفه هاي مشتركين مختلف شركتهاي توزيع با توجه به راه اندازي بازار برق ايران

در اين مقاله با توجه به محدوديتهاي موجود در كشور، روشي براي تعيين تعرفه […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 0 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100