تازه ترین مقالات

طرح كامل وسـيله جانبي USB 2.0با سرعـت بيش از 400 Mbits/sبا استفاده از Spartan-III يFPGA

امروزه وسايل جانبي USB 2.0كه سرعت بالايي...


An Efficient K-Means Clustering Algorithm

In this paper, we present a clustering algorithm called K-means....


موقعيت تلفات در شبكه هاي توزيع با حضور مول Ѕدهاي پراآنده DG

تلفات الكتريكي باعث تحميل خسارات...


بررسی تاثیر میدانهای الکترومغناطیسی موبایل بر روی سر انسان

در این مقاله اثر میدان الکترومغناطیسی...


بررسي الگوريتم هاي تطبيق الگو مورد استفاده در سيستم هاي تشخيص مزاحمت IDS

امروزه، محتواي يك بسته، در شبكه تعيين...


طراحی و ساخت کارتخوان غیر تماسی بر پایه استاندارد Mifare

مقاله پس از مروری بر تاریخچه به معرفی...


ارزیابی روشهاي استقراي سازنده

الگور هاي یادگیري ماشین که در حوزه...


طرح استفاده از شبکه های حسگر در کاربرد های نظامی

همواره جمع آوری اطلاعات دقیق و به...

جست و جو مقالات

دسته بندی