تازه ترین مقالات

 

سیستم های هوشمند – نانو سنسورها

این مقاله پس از معرفی و بررسی اجمالی...


صنعتي كردن سيستم اندازه گيري اكسيژن خون

در اين مقاله مسايل موجود در صنعتي...


مروري بر محرك هاي غير موتوري و روشهاي شبيهسازي ماهيچه در رباتيك

كاربرد هاي انها شرح ديكي از مسايل...


روش هاي فاصله سنجي بوسيله ليزر

هدف اين مقاله بررسي انواع روشهاي پياده...


بررسی و مقایسه روش های افزایش محدوده قفل شدن در DLL های نوع آنالوگ

در این مقاله روش های مختفلی برای افزایش...


اتوماسيون صنعتي دستگاه هاي چاپ قديمي

دستگاههاي چاپ قديمي كه يكي از انواع...


حافظه فیلیپ فلاپ تمام نوری بااستفاده ازدوسوئیچ تزویج شده قطبی

حافظه فیلیپ فلاپ تمام نوری با دوپایه...


Distribution Statcom مدل سازی وشبيه سازی يک

توسط اين مقاله درموردجبران سازی راکتيو...


چگونگی تصحیح ضریب توان PFC و مبدل تصحیح ضریب توان DC -DC بوست با کنترل تاخیری

ضریب توان چونگی انتقال انرژِی بین...

جست و جو مقالات

دسته بندی