تازه ترین مقالاتجزوه درس میکروپروسسور هامقالات معرفی عنصر ممریستور Memristor

Memristor (ممریستور) عنصری دو پایه است...


مقاله سنگ شکنی با استفاده از امواج آلتراسونیک

امواج آلتراسونیک یا ماورای صوت به...


رابط گرافیک کاربری GUI و پورت سریال در نرم افزار متلب

MATLAB (متلب) یک محیط کاری و یک زبان برنامه...

جست و جو مقالات

دسته بندی