تازه ترین مقالات

 

اثر سیستم های زمین بر جریان سرگردان و ولتاژ ریل

در خطوط ریل DC از ریل ها به عنوان مسیر...


طراحی یک آلگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور

در این مقاله یک الگوی جدی برای حفاظت...


ارائه یک طرح جدید باز بست مجدد اتوماتیک تک فاز تطبیقی برای خطوط انتقال فشار قوی

حدود 80 درصد از خطاهای واقع شده در خطوط...


روش جدید تشخیص جریان خطای داخلی از جریان هجومی در ترانسفورماتور قدرت

در این مقاله یک آلگوریتم جدید برای...


تعیین محل خطا در شبکه های انتقال با استفاده از حداقل واحد اندازه گیری فاز

هدف از این مقاله ارایه روشی جدید جهت...

جست و جو مقالات

دسته بندی