مديريت لحظه اي پاسخگويي بار در شبكه هاي توزيع هوشمند

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مديريت لحظه اي پاسخگويي بار در شبكه هاي توزيع هوشمند

دانلود مقاله : مديريت لحظه اي پاسخگويي بار در شبكه هاي توزيع هوشمند

امروزه با توجه به اينكه بحث هوشمندسازي شبكه هاي توزيع مورد توجه ويژه اي قرار گرفته است، لذا نقش برنامه هاي

پاسخگويي بار در بهره برداري و توسعه سيستم توزيع و همچنين فوايد ناشي از اجراي بهينه اين برنامه ها از اهميت ويژه اي برخوردار م يباشد. اين مقاله به ارائه يك روش

بهينه براي پاسخگويي بار به تغييرات قيمت انرژي مي پردازد .

 

در مدل ارائه شده ميزان بار مصرف كنندگان در هر ساعت در پاسخ به قيمت انرژي تنظيم مي شود. به منظور تنظيم بهينه

سطح بار مصرف كنندگان از بيشينه سازي رفاه اجتماعي در شبكه توزيع استفاده شده كه در بازه زماني مورد نظر، تعرفه بهينه اعمال شده

به مشتركان را در مقدار مشخص كشش قيمتي مصرف كنندگان در آن بازه بدست مي دهد .

به منظور نشان دادن امكان پذيري و كارآمدي مدل ارائه شده، مسأ له بهينه سازي بر روي يك شبكه توزيع نمونه 32 باسه در حضور مشترك در سناريوهاي متفاوت بهر ه

برداري ، توسط نرم افزار GAMS پياده سازي شده است.

 

ميثم دوستي زاده حسن قاسمي
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر- دانشگاه تهران
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *