ارائه روشي كاربردي براي پيش بيني بار مصرفي مشتركين بر مبناي استفاده از شبكه هاي عصبي

با توجه به رشد روزافزون و غيرخطي بار مصرفي مشتركين،وجود راهكار مناسبي براي پيش بيني بار ضروري به نظر مي رسد. شبكه هاي عصبي مصنوعي تاكنون نقش خود را در تخمين و مدلسازي توابع كاربردي و غير خطي مختلف به خوبي ايفا كرده اند . در اين مقاله روشي ارائه مي شود كه در آن استفاده از شبكه هاي عصبي باعث بهبود پيش بيني بار شبكه برق منطقه اي خراسان شده است . نتايج بيانگر كاربرد عملي اين روش مي باشد.

 

ياسر محمديان روشن -مهدي علومي بايگي -هاني رئوف شيباني
دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي، گروه برق
شركت برق منطق هاي خراسان، دفتر بازار برق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *